DUOFAST INTRAMAMMARY SUSPENSION

1) NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, NEWRY Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Zoopharm d.o.o., Hadži Prodanova 8, Beograd

2) IME LEKA

Dufast Intramammary Suspension,
(sulfadiazin, trimetoprim)
Intramamarna suspenzija
Krave u laktaciji

3) KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 intramamarni špric (8 g) sadrži:

Aktivne supstance:
Trimetoprim 40 mg
Sulfadiazin 200 mg

Pomoćne supstance:
Hidrogenizovano ricinisuvo ulje 128 mg
Ulje kikirikija do 8 g

4) INDIKACIJE

Lek se koristi za lečenje kliničkih mastitisa kod krava u laktaciji prouzrokovanih gram-pozitivnim i gram-negativnim bakterijama uključujući: Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i druge Streptococcus species, Staphylococcus spp, Arcanobacterium pyogenes, Eschericha coli i druge gram-negativne bakterije.

5) KONTRAINDIKACIJE

Ne primenjuje se kod krava sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide. Lek se ne primenjuje kod krava u zasušenja.

6) NEŽELJENA DEJSTVA

Moguća je pojava reakcije preosetljivosti.

7) CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Krave u periodu laktacije

8) DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Lek se primenjuje intramamarno kod krava u laktaciji pri čemu u obolelu četvrt vimena se aplikuju 3 injektora u razmaku od 12 sati. Lek aplikovati odmah posle izmuzavanja

9) UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA

Pre svake aplikacije leka treba vrh sise očistiti i dezinfikovati.

10) KARENCA

Mleko tretiranih krava nije za ishranu ljudi tokom i 72 sati od poslednje primene leka, a meso i jestiva tkiva tokom tretmana i 7 dana od poslednje primene leka.

11) POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Čuvati na tamnom mestu i temperaturi do 25 oC
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: Lek se koristi jednokratno

12) POSEBNA UPOZORENJA

Ne koristiti kod životinja sa poremećenom funkcijom jetre, bubrega i poremećaja u stvaranju krvnih elemenata.
Zbog moguće pojave alergijskih reakcija treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i očima. Prilikom aplikacije leka treba nositi zaštitne rukavice, a posle svake aplikacije leka ruke treba prati sa vodom. Ukoliko dodje do pojave reakcija preosetljivosti, treba odmah zatražiti pomoć lekara. Osobe sa poznatom preosetljivošću na sulfonamide treba da izbegavaju aplikaciju leka.

13) POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA

Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa propisima

14) DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

10.09.2012

15) OSTALI PODACI

Pakovanje: Kutija sa 24 intramamarna šprica
Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara
ATCvet kod: QJ51EA
Broj dozvole: 323-01-0209-11-001 od 10.09.2012