Proizvodi


Alamycin LA 300

Alamycin LA 300

Oksitetraciklin (300 mg/ml)
rastvor za injekciju
za goveda, ovce i svinje

Apiguard

Apiguard

Timol 25% (12,5g/50g)
gel za upotrebu u košnici

Betamox LA

Betamox LA

Amoksicilin (150 mg/mL)
suspenzija za injekciju
za goveda, ovce, svinje, pse i mačke

Bovaclox DC Xtra

Bovaclox DC Xtra

Kloksacilin+Ampicilin
(600mg+300mg)/5,4g
intramamarna suspenzija
za krave u periodu zasušenja

Calciject 30+3

Calciject 30+3

Kalcijum+Magnezijum+Fosfor
(249 mg/ml+51 mg/ml+30 mg/ml)
rastvor za injekciju
za goveda

Cefenil RTU

Cefenil RTU

Ceftiofur (50 mg/ml)
suspenzija za injekciju
za goveda i svinje

Cefimam LC

Cefimam LC

Cefkvinom (75mg/8 g)
intramamarna mast
za krave u laktaciji

Closamectin

Closamectin

Klozantel+Ivermektin
(125mg/ml+5mg/ml)
rastvor za injekciju
za ovce

Duofast

Duofast

Sulfadiazin+Trimetoprim
(200mg+40mg)/8g
intramamarna suspenzija
za krave u laktaciji

Eprizero 5mg/ml Pour-On Solution

Eprizero 5mg/ml Pour-On Solution

Eprinomektin (5 mg/ml)
rastvor za polivanje
za goveda

Flunixin

Flunixin

Fluniksin (50 mg/ml)
rastvor za injekciju
za goveda, konje i svinje

Norfenicol

Norfenicol

Florfenikol (300 mg/ml)
rastvor za injekciju
za goveda i svinje

Noroclav lactating cow

Noroclav lactating cow

Amoksicilin+Klavulanska kiselina+Prednizolon
(200 mg+50 mg+10 mg)/3g
intramamarna suspenzija
za krave u periodu laktacije

Noroclav Injection

Noroclav Injection

amoksicilin+klavulanska kiselina (140 mg/mL + 35 mg/mL)
suspenzija za injekciju
za goveda i pse

Noromectin Multi Injection

Noromectin Multi Injection

Ivermektin (10 mg/mL)
rastvor za injekciju
za goveda, ovce i svinje

Norodine 24

Norodine 24

Sulfadiazin+Trimetoprim
(200 mg/ml+40mg/ml)
rastvor za injekciju
za konje, goveda i svinje

Norotyl LA

Norotyl LA

Tilozin (150 mg/ml)
suspenzija za injekciju
za svinje

Pen & Strep

Pen & Strep

Benzilpenicilin-prokain + Dihidrostreptomicin
(200 mg/ml + 250 mg/ml)
suspenzija za injekciju
za konje, goveda, ovce i svinje